AKCE TŘÍDY

VŠECHNY AKCE JSOU ZATÍM PŘEDBĚŽNÉ,TERMÍNY BUDOU VŽDY DOPŘEDU UPŘESNĚNY! 

 

 

 

 

Září

3.9. – třídní schůzka

9.9. - divadelní představení

Výtvarná soutěž třídy –„Nej…. žabák“

Výtvarná soutěž „ O nej.. draka“

23.9. -Projekt „První podzimní den“

 

 

Říjen

8.10. – třídní schůzka

Výtvarná soutěž „Pohádková bytost“.- strašidelná -Halloween

Turnaj v kuželkách – akce s rodiči

Podzimní hrátky – návštěva v mateřské škole – spolupráce s MŠ

Projekt "Slavnosti brambor"

 

 

Listopad

 

Výtvarná soutěž „Mikuláš,čert,anděl“

5.11. –informativní třídní schůzky

5.11. - Keramika s rodiči

26.11. –Předvánoční tvoření s rodiči

11.11. -   DĚTSKÁ NOTA 2009 -PĚVECKÁ PŘEHLÍDKA SBORU PAPRSEK

 Projekt"

 

Prosinec

Výtvarná soutěž „ O nej…vánoční stromeček“

Vánoční jarmark

Vánoční besídka pro rodiče

Projekt „Vánoce“

Vánoční nadělování pro děti

Exkurze „Zahrada DDM“ -Vánoce

 21.12. divadelní představení v divadle v MB - Zlatovláska

 

 

 

 

 

Leden

Informační třídní schůzka – konzultace s rodiči

Projekt „Zima“

Výtvarná soutěž „ O nej… sněhuláka“

Odpolední sáňkování – akce s rodiči(dle počasí)

 

 

 

 

 

 

Únor

 

Projekt „ Masopust“ -KARNEVAL

Výtvarná soutěž „ O nej… vločku“

Valentýnské posezení –děti

Turnaj v kuželkách – akce s rodiči

 

 

 

Březen

Informační třídní schůzka

Projekt „Jaro“

Výtvarná soutěž „ O nej … velikonoční vajíčko!

Velikonoční tvoření s rodiči –příprava na jarmark

Keramická dílna pro rodiče a děti

Velikonoční jarmark¨

Exkurze „Zahrada DDM“ -jaro

 

 

Duben

Výtvarná soutěž „ O nej…sluníčko“

Projekt „ Velikonoce“

Exkurze – Altamira

Sportovní odpoledne s rodiči

Třídní schůzka

 

 

 

Květen

Výtvarná soutěž „ O nej…květinu“

Besídka pro maminky ke „ Dni matek“

Slavnost Slabikáře –akce pro rodiče aneb „ Co všechno umíme“

Projekt „ Den koně“ –exkurze do hipocentra

Akce s p. uč. Turkem „ Ochrana žab“-exkurze k rybníku

Třídní informační schůzka – konzultace s rodiči

 

 

 

Červen

Projekt „Indiánské léto“ – návštěva mateřské školy – spolupráce s MŠ

Výtvarná soutěž „ největší zážitek ze školy“

Exkurze – prohlídka Lorety – noční návštěva výstavy

Spaní ve škole

Školní výlet –ZOO Liberec

Rozloučení se školním rokem –soutěžení s rodiči

 

 

 

 

V průběhu školního roku zařazení dalších akcí – např. divadelní představení dle nabídky, kino apod.

 

 

 

                                             Třídní učitelka J.Fejfušová