Organizace školního roku

Organizace školního roku 2009/2010

Zahájení školního roku 2009/2010 bude v úterý 1. září 2009

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29.října a pátek 30. října 2009

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2009 a skončí v pátek 1. ledna 2010
  Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2010
 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2010
 
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou od 15. února do 19. února 2010
 
 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1.dubna a pátek 2. dubna 2010
 
 
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2010 do úterý 31. srpna 2010
 
Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne ve středu 1. září 2010.
 
Ukončení 1. pololetí                  čtvrtek 28. ledna 2010
Ukončení školního roku           středa 30. června 2010
 
Státní svátky:
 Den české státnosti                               28. 9.
Den obnovy samostat. čes. státu        1. 1.
 Svátek práce                                            1. 5.
 Den osvobození                                      8. 5.